Hitta den gröna OMAVAPE-lådan vid din närmaste R-kiosk, OMAVAPE-pop-up, Shell-bensinmack, St1-bensinmack

Knaster- och knalljud från vaping: är det ett problem?

Knaster- och knalljud från en vape kan uppfattas som ett tecken på att enheten är trasig, men är så verkligen alltid fallet? Ibland kan knaster- och knalljud från en vape vara ett tecken på ett problem.
electronic cigarettes and vapes
Knaster- och knalljud från vaping: är det ett problem?

Knaster- och knalljud från en vape kan uppfattas som ett tecken på att enheten är trasig, men är så verkligen alltid fallet? Ibland kan knaster- och knalljud från en vape vara ett tecken på ett problem. Dessa ljud är emellertid rätt vanliga när det gäller vapes.

Skillnaderna i ljud

Att kunna identifiera särskilda ljud är nyttigt och kan hjälpa dig att må bättre. Vilka typer av ljud kan du då förvänta dig som en vuxen rökare som nyligen bytt över till vaping?

Vape-knaster

När din vapes e-vätska hettas upp och kommer i kontakt med spolen alstras ett knastrande ljud. Om du inte hör något kan detta också vara ett tecken på ett problem. Det är bäst om du bekantar dig med tillverkarens instruktioner när du använder en ny enhet för första gången.

Vape-knall

Enstaka knalljud från vaping, i synnerhet när du värmer upp din enhet, är att förvänta sig. Återkommande knalljud kan emellertid vara ett tecken på att något är fel med din enhet. Du behöver dock inte oroa dig. Vi fördjupar oss i några av de vanliga knalljuden nedan.

Både knaster- och knalljud är relativt vanligt vid vaping och kan orsakas av en mängd olika faktorer, från enheten du använder dig av till sättet du använder den på.

Vad orsakar knaster- och knalljud i min vape?

Ljudens typ och frekvens kan också bero på vilken typ av vape du använder dig av och dess varumärke.

Vissa sub-ohm-vapes kan exempelvis vara benägna att ge ifrån sig knaster- och knalljud. Ohms är en måttenhet som används för en vapes inhalatorresistans. Det låter komplicerat men sub-ohm vaping innebär i princip lägre motstånd än standardmässiga enheter. Detta kan ha en påverkan på din vape och kan resultera i mer ljud.

Individanpassade enheter stöter på ett liknande problem. En vape som har anpassats till en enskild persons preferenser kan alstra mer knaster- och knalljud. Det beror på att komponenterna kanske inte har utformats för att fungera med varandra. Det kan därmed hända att du stöter på vissa problem med din vape. Vi rekommenderar att du, för din egen säkerhets skull, alltid använder en enhet i enlighet med tillverkarens riktlinjer.

E-vätskan du använder kan också påverka ljud.

Vissa e-vätskor är benägna att knastra och knalla. Det beror på ingredienserna. Faktorer som tjockhet och lösningsmedel kan påverka. Så länge du inte störs av ljudet och smaken är upp till standard är det i allmänhet inget du behöver oroa dig över.

Vet du att vapes har spolar av olika slag?

Denna interna mekanism kan vara en vanlig orsak till knaster- och knalljud. Flätade och snurrade spolar lider ofta av en ackumulation av e-vätska som orsakar en ”matlagnings-” effekt, vilket i sin tur alstrar ett knalljud.

Försäkra dig om att du använder din enhet på det sätt som avsetts av tillverkaren. Vapes har skapats med din säkerhet och tillfredsställelse i åtanke, och att ändra de kan resultera i oönskade problem.

Trots dessa potentiella orsaker kan knaster- och knalljud inte alltid tillskrivas enheten. Luftflöde och sättet du brukar din vape spelar också roll.

Vad kan jag göra för att minska knaster- och knalljud vid vaping?

Det finns lyckligtvis en hel del alternativ för att minska oönskade ljud, såsom att:

  • Fästa uppmärksamhet vid hur motståndskraftig din spole. Knasterljud från vapes orsakas inte sällan av problem med spolen
  • Öka wattal – försäkra dig om att din e-vätska förångas effektivt.

Att ha dessa tips i åtanke hjälper dig att minska knaster- och knalljud i din enhet. Följ dock alltid tillverkarens riktlinjer när du beaktar det ovanstående. Att ändra din enhet i onödan kan innebära en väsentlig säkerhetsrisk. Den bästa metoden omfattar inte sällan en bredare underhållsrutin som hjälper dig att hålla din vape-tank eller vape-pen i gott skick.

  • Bra underhållsrutiner – detta innefattar regelbunden rengöring av munstycket för att stödja luftflödet.
  • Kontrollera regelbundet efter skador för att förhindra läckor och för att din vape ska fungera optimalt.
  • Kontrollera kompabilitet mellan spole och vapevätska. Ibland fungerar de inte särskilt väl ihop. Att hålla sig till ett tillförlitligt varumärke för båda är ofta en god idé.
  • Byt ut spolen, i synnerhet om den visar tecken på skada.

När är vapeljud ett problem?

Hur identifierar vi mer bekymrande incidenter om knaster- och knalljud från en vape är en vanlig företeelse?

Om det rör sig om ett gurglande ljud, inte knaster. I en situation där knastret blir mer av ett gurglande ljud kan det finnas större anledning till oro. I de allra flesta fall orsakas ett gurglande ljud av en vattenfylld vape-tank. Detta kan dessvärre orsaka allvarlig skada på din enhet. Se därför till att alltid inspektera en vape-tank som ger ifrån sig ett knaster- eller gurglande ljud för att förebygga bestående problem.

Problematiska ljud är vanligtvis högre. Om du noterar att din vape ger ifrån sig högre ljud än vanligt kan detta vara ett tecken på en bränd spole eller en täppt enhet.

Mer frekventa knall- och knasterljud. När ljuden din vape ger ifrån sig blir mer frekventa kan det peka på att det finns ett underliggande problem. Så är inte alltid fallet men det är alltid bäst att ta en titt på det.

Att förebygga problem med din vape börjar med den faktiska urvalsprocessen. En tillförlitlig, kvalitetsenhet är mer pålitlig och minimerar risken för fel. Det är alltid värt att kontrollera med tillverkaren av din enhet vid eventuella olösta problem.

Att söka efter en kvalitetsenhet

Det kan vara svårt att välja med tanke på den uppsjö av e-cigarettalternativ som är tillgängliga för dig. Engagera dig i din egen sökprocess för att hitta bästa möjliga alternativ bland det som är tillgängligt. Var inte rädd från att ställa frågor eller skicka förfrågningar. De bästa varumärkena finns där för att hjälpa dig att hitta den produkt som passar dina behov. Att investera i en kvalitativ och pålitlig enhet minskar risken för en dålig upplevelse. Detta är i slutändan ett val som grundar sig på dina personliga preferenser.

Denna artikel är för allmänna informations- och utbildningssyften. En del av informationen i den här artikeln är baserad på externa källor från tredje part och vi lämnar inga utfästelser eller garantier av något slag angående riktigheten, giltigheten eller fullständigheten av sådan information.

Vill du lära dig mer?

Frågor och svar om e-cigaretter och vejping

E-cigaretter är uppdelade i påfyllbara och färdigfyllda alternativ. En färdigt fylld e-cigarett använder färdiga pods fyllda med e-vätska som kopplas i e-cigaretten, redo att användas utan behov av att blanda vätskor. I påfyllbara system köps e-vätskan på flaska, blandas själv av användaren och fylls i e-cigaretten.

E-cigaretter kan även kallas för e-savuke, höyrystin och höyryke på finska. Vejping översätts till höyryttely, vapettaminen, vapottaminen och vapottelu.

E-cigaretter används med en e-vätska som vanligtvis innehåller nikotin, smakämnen, propylenglykol och glycerin. I Finland är det endast olika tobakssmaker och alternativt smakfria e-vätskor som är tillåtna.

E-cigaretter är rökfria produkter. De värmer upp e-vätska som förångas. Vid användning av en e-cigarett bildas ingen rök, vilket betyder att de inte formar förbränningssubstanser så som tjära eller kolmonoxid. I cigaretter bränns tobak vid temperaturer som når över 800°C. I förbränningen bildas mer än 6000 olika kemiska substanser, av vilka ungefär 100 har bekräftats vara skadliga för människor.

En e-cigarett består av en pod för e-vätska, förångare, batteri, ledlampa och knapp. E-cigaretten aktiveras när användaren tar en puff.

En torr puff är ett resultat av låg e-vätskenivå och försvagad ånga. Det har en bränd smak och ökar även antalet skadliga substanser. E-cigaretter med avancerad teknik upptäcker låg e-vätskenivå och förhindrar överhettning.

Kontakta oss

Har du frågor om e-cigaretter eller användningen av enheten? Vill du fråga om din enhet?

Vår kundtjänst är öppen mån-fre 09.00-13.00

Ring kundtjänst

Du når oss på
0800 90010.

Eller så kan vi ringa dig!

Lämna bara ditt nummer och
vi kommer att ringa dig!

Skicka oss ett meddelande

Vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Ska vi ringa dig?

Om du har frågor om våra enheter, vår tillgänglighet eller andra ämnen, lämna bara ditt nummer så ringer vi upp dig!