Hitta den gröna OMAVAPE-lådan vid din närmaste R-kiosk, OMAVAPE-pop-up, Shell-bensinmack, St1-bensinmack

Varför smakar min vape bränt?

Även om det inte är ovanligt kan det vara trist att smaka bränt när du vejpar. Om du undrar hur du ska bli av med den brända smaken i din vape kan det vara skönt att veta att det för det mesta inte är så svårt.
vaping - how to guides
Är vapes detsamma som cigaretter

Även om det inte är ovanligt kan det vara trist att smaka bränt när du vejpar. Om du undrar hur du ska bli av med den brända smaken i din vape kan det vara skönt att veta att det för det mesta inte är så svårt.

Det kan finnas flera orsaker till att din vape smakar bränt, men de flesta orsakerna till detta problem kan lösas eller förhindras. För att lättare förstå varför din vape smakar bränt kan det vara bra att känna till hur ånga produceras i en e-cigarett. Ångan i en e-cigarett produceras när e-vätskan i enheten värms upp och förångas.

När du startar en vapingenhet som använder en spole, till exempel en mod, absorberas e-vätskan av ett vekliknande material (vanligtvis gjort av bomull), som spolen sedan värmer upp för att skapa den ånga du andas in.

Din vape kan börja få en bränd smak när spolen har använts under längre tid, eftersom rester av nedbrutna vätskor byggs upp och hettas, eller om en torr veke och rester av e-vätska värms upp istället för en veke som är ordentligt mättad med e-vätska.

Detta kan lösas genom att du byter din spole regelbundet, eller ser till att veken förbereds med vätska ordentligt före användning. Det är inte svårt att lära sig att förbereda en spole – det kräver bara att veken får suga upp e-vätska.

Med e-cigaretter som inte använder en spole, såsom podbaserade e-cigaretter, är e-vätskan ofta i direkt kontakt med en förbrännare i podden och vätskan förvandlas även här till ånga när den värms upp. Eftersom de e-vätskefyllda poddarna är tillverkade specifikt för e-cigaretten i fråga, är sammansättningen av materialet optimerad för att säkerställa korrekt och tillräcklig överföring av e-vätska till förbrännaren.

När det dessutom inte finns spolar och vekar att sköta om och underhålla, minskar risken avsevärt för överhettning och bränd smak när du vejpar. Du kan också känna en bränd smak när du vejpar om du använder e-vätska med hög VG-halt. Det är viskositeten hos vegetabiliskt glycerin (VG) som sannolikt minskar effektiviteten hos e-vätska som transporteras till veken, vilket kan leda till att otillräcklig mängd vätska värms upp vilket i sin tur leder till överhettning och att mer rester av veken bildas.

Som sagt är detta ett problem som kan undvikas med podbaserade e-cigaretter eftersom e-vätskan i poddarna är speciellt formulerad för att fungera på ett optimalt sätt med den aktuella e-cigaretten. Det kan jämföras med att använda en e-vätska som var självblandad och inte testad för att vara kompatibel med en viss e-cigarett.

Hur du märker att din spole är uttjänt

Spolar inuti e-cigaretter varar inte för evigt. Så förr eller senare behöver din spole bytas ut. Om du vill veta om din spole har blivit full av avlagringar och behöver bytas, finns det flera tecken du kan hålla utkik efter:

  • Bränd smak när du vejpar

Det vanligaste tecknet på att din spole har nått slutet av sin livslängd är att du känner en obehaglig bränd smak när du drar ett bloss från din vapingenhet. Den här brända smaken kan göra att du inte alls känner smaken av din e-vätska.

  • Vapingenheten läcker

Om e-vätska börjar läcka från din enhet eller läcker in i munnen när du andas in, kan detta också vara ett tecken på att din spole behöver bytas ut. Ofta blir veken i använda spolar igensatt av e-vätska vilket innebär att förångaren inte kan värmas upp så mycket som skulle behövas och vätskan rinner ut ur spolens lufthål.

  • Din vape ger ifrån sig ovanliga ljud

Det kan uppstå gurglande ljud när du vejpar. Om din vape ger ifrån sig ett tydligt gurglande ljud vid inandningen (såvida det inte är avsiktligt att e-cigaretten ska låta så) är det troligt att du behöver byta spole. Men om din vape fortsätter att ge ifrån sig ett tydligt gurglande ljud även efter att du bytt spole, kan det finnas flera andra orsaker till detta.

  • Producerar inte tillräckligt med ånga

Mängden ånga som produceras av din vapingenhet kan gradvis minska när din spole börjar sluta fungera. Men låg ångproduktion kan också vara ett tecken på att batteriet i din vapingenhet är på väg att ta slut eller är defekt.

  • Det var ett bra tag sedan du bytte din spole

Spolar fungerar relativt länge, men eftersom avlagringar ansamlas på spolen med tiden minskar deras användbarhet i samma takt. Om du inte har bytt spole på länge och din enhet visar något av tecknen ovan behöver du förmodligen byta ut din spole.

Varför smakar min vape bränt med en ny spole?

Även om din vape inte ska smaka bränt med en ny spole, särskilt om du har vidtagit alla nödvändiga försiktighetsåtgärder och förberett din spole på rätt sätt, kan bränd smak med en ny spole tyda på andra problem.

Om din e-cigg smakar bränt med en ny spole kan det vara ett tecken på att din nya spole inte är av hög kvalitet. Den bör därför bytas ut direkt mot en spole av hög kvalitet från ett välkänt varumärke.

Dessutom kan det vara så att e-vätskans blandning inte är kompatibel med veken i din e-cigarett, kanske handlar det om en VG/PG-blandning som inte sugs upp på rätt sätt i veken. Dessutom kan din vape smaka bränt med en ny spole om du vejpar med ett högre wattal än vad som rekommenderas för mängden e-vätska som ryms i tanken.

Hur ofta behöver man byta spole i en vape?

För att undvika den brända smaken i vapes måste spolen bytas regelbundet – vanligtvis varannan till var fjärde vecka. När du byter spole måste du komma ihåg att förbereda den innan du installerar den. Att förbereda innebär att du bearbetar spolen före användning.

Följ tillverkarens instruktioner för att göra detta. Här har du några tips att tänka på:

  • Droppa en liten mängd vätska i hålen på veken och inuti spolhuvudet.
  • Skjut spolen på plats.
  • Sätt ihop din e-cigarett.
  • Fyll tanken på din e-cigarett med e-vätska.
  • Låt e-cigaretten stå i 10 minuter, så att e-vätskan kan sugas upp av veken.

Hur undviker man att det smakar bränt när man vejpar?

Det finns en enkel lösning om du upplever en obehaglig bränd smak från din vape när du andas in.

Ofta innebär det att du byter ut din spole mot en ny och sedan förbereder din nya spole före användning. Hur du gör detta beror på vilken typ av e-cigarett du använder, men det vanliga är att du måste skruva loss antingen toppen eller botten av din tank för att komma åt spolen.

Sedan måste du ta bort den från höljet på din e-cigarett innan du ersätter den med en ny. Andra saker som du kan göra för att undvika att det smakar bränt när du vejpar är att välja e-vätska med lägre VG-halt och bara vejpa till rekommenderat wattal.

Du kanske vill testa olika typer av e-cigaretter, till exempel sådana med podbaserade system som använder förbrännare. Med dessa produkter kasseras helt enkelt hela podden och byts ut mot en ny när den förfyllda vätskan tar slut. Det innebär att du inte behöver oroa dig för några spolrelaterade problem.

Vilken e-cigarett du än väljer, spol- eller förbrännarbaserad, är det viktigt att komma ihåg att vaping inte är riskfritt och att många e-cigaretter innehåller nikotin, som är beroendeframkallande. Rökfria produkter är avsedda för vuxna som annars skulle fortsätta att röka eller använda andra nikotinprodukter, och de är inte avsedda som hjälpmedel för personer som vill sluta röka.

Det bästa alternativet för att minska hälsoriskerna som är relaterade till användning av tobak och nikotinprodukter är att helt sluta använda alla former av tobak och nikotin.

Den här artikeln är avsedd att användas för allmän information och utbildning. En del av informationen i den här artikeln är baserad på externa källor från tredje parter och vi lämnar inga utfästelser eller garantier av något slag när det gäller tillförlitligheten, giltigheten eller fullständigheten av sådan information.

Vill du lära dig mer?

Frågor och svar om e-cigaretter och vejping

E-cigaretter är uppdelade i påfyllbara och färdigfyllda alternativ. En färdigt fylld e-cigarett använder färdiga pods fyllda med e-vätska som kopplas i e-cigaretten, redo att användas utan behov av att blanda vätskor. I påfyllbara system köps e-vätskan på flaska, blandas själv av användaren och fylls i e-cigaretten.

E-cigaretter kan även kallas för e-savuke, höyrystin och höyryke på finska. Vejping översätts till höyryttely, vapettaminen, vapottaminen och vapottelu.

E-cigaretter används med en e-vätska som vanligtvis innehåller nikotin, smakämnen, propylenglykol och glycerin. I Finland är det endast olika tobakssmaker och alternativt smakfria e-vätskor som är tillåtna.

E-cigaretter är rökfria produkter. De värmer upp e-vätska som förångas. Vid användning av en e-cigarett bildas ingen rök, vilket betyder att de inte formar förbränningssubstanser så som tjära eller kolmonoxid. I cigaretter bränns tobak vid temperaturer som når över 800°C. I förbränningen bildas mer än 6000 olika kemiska substanser, av vilka ungefär 100 har bekräftats vara skadliga för människor.

En e-cigarett består av en pod för e-vätska, förångare, batteri, ledlampa och knapp. E-cigaretten aktiveras när användaren tar en puff.

En torr puff är ett resultat av låg e-vätskenivå och försvagad ånga. Det har en bränd smak och ökar även antalet skadliga substanser. E-cigaretter med avancerad teknik upptäcker låg e-vätskenivå och förhindrar överhettning.

Kontakta oss

Har du frågor om e-cigaretter eller användningen av enheten? Vill du fråga om din enhet?

Vår kundtjänst är öppen mån-fre 09.00-13.00

Ring kundtjänst

Du når oss på
0800 90010.

Eller så kan vi ringa dig!

Lämna bara ditt nummer och
vi kommer att ringa dig!

Skicka oss ett meddelande

Vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Ska vi ringa dig?

Om du har frågor om våra enheter, vår tillgänglighet eller andra ämnen, lämna bara ditt nummer så ringer vi upp dig!