Hitta den gröna OMAVAPE-lådan vid din närmaste R-kiosk, OMAVAPE-pop-up, Shell-bensinmack, St1-bensinmack

Är andrahandsrökning farligt?

Andrahandsrök är röken som skapas av någon som röker en cigarett, eller röken som kommer från den tända änden av en cigarett.
liittyviin uskomuksiin
Är passiv rökning skadligt?

Passiv rökning är när någon som inte är rökare andas in tobaksrök, såsom rök från en cigarett. Det kallas ibland också för andrahandsrökning.

Passiv rökning är en kombination av röken som produceras från den tända änden av en cigarett (eller annan förbränd tobaksprodukt) och röken som andas ut av den som röker. Folkhälsomyndigheter har kommit fram till att passiv rökning från en brinnande cigarett orsakar sjukdomar, bland annat lungcancer och hjärtsjukdomar, hos vuxna icke-rökare.

Även barn kan drabbas av tillstånd som astma, luftvägsinfektioner, hosta, väsande andning, öroninflammation (mellanöroninfektion), och plötslig spädbarnsdöd. Dessutom har folkhälsomyndigheter kommit fram till att passiv rökning kan förvärra astma hos vuxna och orsaka irritationer i ögon, hals och näsa.

Människor bör informeras om dessa slutsatser och följa dem när de ska bestämma sig för att närvara på platser där passiv rökning förekommer eller, om de är rökare, när och var det är lämpligt att röka i närheten av andra. Rökare bör inte röka i närheten av barn eller gravida kvinnor.

Är passiv rökning och andrahandsrökning samma sak?

Ja, det handlar om samma sak.

Vad är passiv rökning? 

Passiv rökning är en handling där någon oavsiktligt andas in tobaksrök från närliggande källor. Detta kan hända om man står för nära någon som röker en cigarett, eller till och med om man är för nära den tända änden av en cigarett.

När cigarettrök förekommer i luften finns det stor risk att den andas in av personer i dess närhet. Är passiv rökning lika farligt som rökning? Folkhälsomyndigheter har kommit fram till att passiv rökning orsakar vissa sjukdomar, såsom nämndes ovan.

Vad är andrahandsrök? 

Andrahandsrök är röken som skapas av någon som röker en cigarett, eller röken som kommer från den tända änden av en cigarett. Detta är rök som har potential att ”passivt rökas” av alla som är nära den.

Fakta om passiv rökning 

  • Folkhälsomyndigheter har kommit fram till att passiv rökning från brinnande tobak orsakar sjukdomar, bland annat lungcancer och hjärtsjukdomar, hos vuxna icke-rökare. Även barn kan drabbas av tillstånd som astma, luftvägsinfektioner, hosta, väsande andning, öroninflammation (mellanöroninfektion), och plötslig spädbarnsdöd.
  • Dessutom har folkhälsomyndigheter kommit fram till att passiv rökning kan förvärra astma hos vuxna och orsaka irritationer i ögon, hals och näsa.
  • Människor bör informeras om dessa slutsatser och följa dem när de ska bestämma sig för att närvara på platser där passiv rökning förekommer.
  • Rökare bör inte röka i närheten av barn eller gravida kvinnor.

Finns det risker med passiv rökning för personer som inte röker?

Folkhälsomyndigheter har kommit fram till att passiv rökning orsakar vissa sjukdomar, såsom nämndes ovan.

Hur skapar man en rökfri miljö?

Om du är en vuxen rökare kommer här några tips på hur du kan skapa en rökfri miljö. Sluta röka helt och hållet. Det bästa sättet att eliminera passiv rökning är att sluta röka. Detta är naturligtvis den bästa åtgärden för alla rökare. Rökare bör inte röka i närheten av barn eller gravida kvinnor.

Gör ditt hem rökfritt. Det räcker inte att bara öppna ett fönster eller en dörr, eller att gå in i ett annat rum för att röka. Röken kan finnas kvar i luften efter att du har rökt din cigarett. Människor bör följa folkhälsomyndigheters slutsatser när de ska bestämma sig för att närvara på platser där passiv rökning förekommer eller, om de är rökare, när och var det är lämpligt att röka i närheten av andra.

Gör bilen rökfri. Precis som med rökning i hemmet är bilen ett slutet utrymme som helst ska lämnas rökfritt. Att öppna rutorna i en bil kommer inte att göra någon större skillnad, eftersom rök kan sitta kvar i sätena och dröja kvar i luften. Människor bör följa folkhälsomyndigheters slutsatser när de ska bestämma sig för att närvara på platser där passiv rökning förekommer eller, om de är rökare, när och var det är lämpligt att röka i närheten av andra.

Respektera rökfria zoner. Var uppmärksam innan du tänder en cigarett och observera området runt dig noggrant – särskilt om du är på resande fot och inte är bekant med lokala lagar och seder.

Är ångan från e-cigaretter skadlig för icke-rökare?

Elektroniska cigaretter, eller vapes, är ett annat rökfritt alternativ för vuxna som annars skulle fortsätta röka eller använda nikotinprodukter. E-cigaretter anses vara ett rökfritt alternativ eftersom de vanligtvis värmer en e-vätska för att producera ånga eller aerosol, istället för att generera rök från brinnande tobak.

Lär dig mer om e-cigaretter och hur de skiljer sig från uppvärmd tobak. 

Många undrar ändå om vaping kan leda till passiv rökning. I allmänhet bör e-cigaretter inte bränna tobak eller generera tobaksrök och har därför potential att avge betydligt färre och lägre nivåer av skadliga och potentiellt skadliga kemikalier jämfört med cigarettrök.

Avsaknad av förbränning samt minskad produktion av skadliga kemikalier bör dock underbyggas vetenskapligt för respektive produkt. Det är viktigt att förstå att detta inte betyder att rökfria produkter inklusive e-cigaretter inte är skadliga för hälsan. Det bästa beslutet en rökare kan ta är utan tvekan att helt sluta använda alla former av tobak och nikotin.

Användare av rökfria produkter bör alltid vara uppmärksamma på andra innan de använder nikotinhaltiga produkter i närheten av icke-rökare, minderåriga och personer med vissa medicinska tillstånd samt gravida kvinnor.

Den här artikeln är avsedd att användas för allmän information och utbildning. En del av informationen i den här artikeln är baserad på externa källor från tredje part och vi lämnar inga utfästelser eller garantier av något slag när det gäller tillförlitligheten, giltigheten eller fullständigheten av sådan information.

Vill du lära dig mer?

Frågor och svar om e-cigaretter och vejping

E-cigaretter är uppdelade i påfyllbara och färdigfyllda alternativ. En färdigt fylld e-cigarett använder färdiga pods fyllda med e-vätska som kopplas i e-cigaretten, redo att användas utan behov av att blanda vätskor. I påfyllbara system köps e-vätskan på flaska, blandas själv av användaren och fylls i e-cigaretten.

E-cigaretter kan även kallas för e-savuke, höyrystin och höyryke på finska. Vejping översätts till höyryttely, vapettaminen, vapottaminen och vapottelu.

E-cigaretter används med en e-vätska som vanligtvis innehåller nikotin, smakämnen, propylenglykol och glycerin. I Finland är det endast olika tobakssmaker och alternativt smakfria e-vätskor som är tillåtna.

E-cigaretter är rökfria produkter. De värmer upp e-vätska som förångas. Vid användning av en e-cigarett bildas ingen rök, vilket betyder att de inte formar förbränningssubstanser så som tjära eller kolmonoxid. I cigaretter bränns tobak vid temperaturer som når över 800°C. I förbränningen bildas mer än 6000 olika kemiska substanser, av vilka ungefär 100 har bekräftats vara skadliga för människor.

En e-cigarett består av en pod för e-vätska, förångare, batteri, ledlampa och knapp. E-cigaretten aktiveras när användaren tar en puff.

En torr puff är ett resultat av låg e-vätskenivå och försvagad ånga. Det har en bränd smak och ökar även antalet skadliga substanser. E-cigaretter med avancerad teknik upptäcker låg e-vätskenivå och förhindrar överhettning.

Kontakta oss

Har du frågor om e-cigaretter eller användningen av enheten? Vill du fråga om din enhet?

Vår kundtjänst är öppen mån-fre 09.00-13.00

Ring kundtjänst

Du når oss på
0800 90010.

Eller så kan vi ringa dig!

Lämna bara ditt nummer och
vi kommer att ringa dig!

Skicka oss ett meddelande

Vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Ska vi ringa dig?

Om du har frågor om våra enheter, vår tillgänglighet eller andra ämnen, lämna bara ditt nummer så ringer vi upp dig!